Att kunna kommunicera med utvecklare och förstå teknisk dokumentation online är en stor fördel i alla yrkesroller idag. Därför kommer du att varje dag få en liten ordlista på ord på dagens tema att lära dig.

Editor

En kodeditor är där du skriver din kod. Egentligen är en kodeditor bara ett program för text på din dator men som är anpassat för att vara extra bra för just kod. I kursen använder vi oss av VS Code, men det finns många andra. En annan populär och enkel kodeditor är Atom.io. I editorn uppger du vad för slags kod du vill skriva. Om du ska göra en sida med HTML så spar du din fil som en html-fil och den får du filändelsen .html.


Webbläsare

I en webbläsare visas alla typer av webbsidor, från Facebook till egna hemsidor. De vanligaste är Google Chrome, Safari och Firefox. En webbläsare läser HTML, CSS och Javascript kod för att kunna skapa webbsidor. När du skriver din kod så talar du om för din webbläsare vad du vill visa på din sida.


HTML

Förkortningen står för HyperText Markup Language och är ett programmeringsspråk som skapar en struktur för innehållet på din webbsida. Den talar om vad som är rubriker, vad som är text, bilder, länkar osv. Man kan kalla HTML för webbsidans skelett och HTML är grunden i ALLA webbsidor.


HTML-taggar

När man skriver HTML använder man sig av < > tecken – så kallade ”taggar”. De börjar och slutar all kod som du skriver. Dessa taggar talar om för webbläsaren vilken typ av innehåll den ska visa, exempelvis en rubrik. För att avsluta din mening använder du en så kallad sluttagg, </>, Den talar om att nu är rubriken eller innehållet slut. Här är ett exempel på hur vi skulle koda en huvudrubrik och en paragraf med text:

<h1>Det här är en rubrik</h1>
<p>Detta är en paragraf</p>