Hur internet funkar är inte helt lätt att förstå. I ärlighetens namn förstår vi inte allt heller. Men här finns lite förklaringar för den som vill grotta ner sig och förstå på djupet.

[How the internet works](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/How_does_the_Internet_work>)

Hur internet, routrar och själva infrastrukturen funkar.

[How the web works](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works>)

Vad som händer när du skriver in en webbadress i webbläsaren.

[How to deploy your site to Netlify](<https://www.netlify.com/docs/manual-deploys/>)

Netlify's egna instruktioner för hur man publicerar sin sida på nätet.