Deploy

För att publicera sin sida på nätet så används ett uttryck på engelska som heter “deploy”. Det är ett begrepp som förekommer ute i tech-världen. När en utvecklare säger att dom ska deploya så menas oftast att man ska publicera en webbsida eller en uppdatering av en webbsida.


Hosting

När man publicerar sin sida så används ofta hosting, det är som en dator på nätet där man ofta hyr plats för sina filer. Denna dator är sen alltid uppkopplad till nätet så att andra också kan komma åt hemsidan från en webbläsare.


Webbserver

En webbserver är egentligen bara en dator som finns uppkopplad på internet hela tiden. När du kodar din webbsida använder du din egen dator som server men när du sen publicerar den behöver du en extern server som alltid är uppkopplad till internet. Det är för att alla ska kunna komma åt filerna alltid.


URL